Skogsängsv. 8a
64230 Närpes

Referenser

Referens av de senaste 5 årens större projekt:

  • 2012-2013 Stenbackens skola Närpes stad 3,0 milj.
  • 2013 Bäckvägens boende Närpes stad 2,5 milj.
  • 2013 Vasa andelsbank tillb.+renovering Närpes 1,5 milj.
  • 2013 Alvina åldringshemsrenovering Närpes stad 2,0 milj.
  • 2014 Kottebo daghem tillbyggnad+reno Korsnäs kommun 2,0 milj.
  • 2014-2016 NTM Halltillbyggnad + renoveringar Närpes 3,0 milj.
  • 2014 Yttermark förskola+renovering Närpes stad 1,0 milj.

  • 2014-2015 Närpes Grönsaker,halltillbyggnad+renovering Närpes 2,5 milj.
  • 2015-2016 5 Vån Bostadshus                                    Närpes 6,0 milj.
  • 2015-2016 Skogsdungens daghem             Närpes stad 3,0 milj.
  • 2017 Hilding Anders renovering                   Närpes stad 0,5 milj